Zarządzanie jakością

Aktualne certyfikaty

Zoptymalizowane procesy w produkcji, przeładunku, logistyce i rozliczaniu dla szybkiej, wydajnej i zorientowanej na klienta realizacji zlecenia, to wymóg jaki stawia sobie firma AGRAVIS Ost.

Nasze procesy produkcyjne są regularnie sprawdzane i zatwierdzane przez niezależne organy.

Aktualne certyfikaty można znaleźć tutaj:

Handel rolny

Certyfikaty ekologiczne

Pasze