Osoba kontaktowa w zakresie pasz

Bogaty asortyment produktów

Dla producentów rolnych handel materiałami paszowymi jest ściśle związany z działalnością usługową, przeładunkiem i magazynowaniem.

Produkty, które nie zawsze są dostępne w naszych magazynach, dostarczamy do naszych klientów w odpowiedniej ilości i na czas dzięki ścisłej współpracy z zaufanymi spedytorami . Wyróżnia nas dobra i szybka komunikacja oraz przekaz informacji z naszymi klientami, firmami spedycyjnymi i dostawcami!

Nasz asortyment produktów

pboxx-pixelboxx-21994317

Mieszanki paszowe dla drobiu

Mieszanki paszowe dla trzody chlewnej

Projekt Langlebigkeit

Mieszanki paszowe dla bydła

Futtermittel

Materiał paszowy

(Surowce paszowe dla rolników posiadających zwierzęta gospodarskie i mieszalnie pasz)

Region: Brandenburg

Alexander Behnen
Sprzedaż / Zakup surowców
0049 (0)3361 5531130
Alexander.Behnen@agravisost.de

Region: Pritzwalk

Madeline Halter
Sprzedaż / Realizacja zamówień
0049 (0)3395 761022
Madeline.Halter@agravisost.de

Region: Sachsen-Anhalt / Fläming

Steffen Peters
Sprzedaż
0049 (0)39246 653816
Steffen.Peters@agravisost.de

Region: Sachsen-Anhalt / Thüringen

Stefan Bielke
Sprzedaż
0049 (0)34771 55371
Stefan.Bielke@agravisost.de

René Zimmermann
Sprzedaż
0049 (0)34771 55349
Rene.Zimmermann@agravisost.de

Region: Sachsen

Nicole Stamm
Sprzedaż / Realizacja zamówień
0049 (0)3525 53098-24
Nicole.Stamm@agravisost.de

Pferde auf Weide

Obszary specjalne

(Pasze dla koni, preparaty mlekozastępcze, pasze mineralne, suplementy itp.)

Region: Brandenburg

Alexander Behnen
Sprzedaż / Zakup surowców
0049 (0)3361 5531130
Alexander.Behnen@agravisost.de

Region: Pritzwalk

Madeline Halter
Sprzedaż / Realizacja zamówień
0049 (0)3395 761022
Madeline.Halter@agravisost.de

Region: Sachsen-Anhalt / Fläming

Steffen Peters
Sprzedaż
0049 (0)39246 653816
Steffen.Peters@agravisost.de

Region: Sachsen-Anhalt / Thüringen

Stefan Bielke
Sprzedaż
0049 (0)34771 55371
Stefan.Bielke@agravisost.de

René Zimmermann
Sprzedaż
0049 (0)34771 55349
Rene.Zimmermann@agravisost.de

Region: Sachsen

Nicole Stamm
Sprzedaż / Realizacja zamówień
0049 (0)3525 53098-24
Nicole.Stamm@agravisost.de

Posiadamy certyfikaty w zakresie przechowywania, przeładunku i handlu paszami dla zwierząt.