NetFarming

Twój portal o precyzyjnym rolnictwie

Firma AGRAVIS Digital GmbH we współpracy z AGRAVIS Ost sprzedaje moduły NetFarming, przy pomocy których można szybko zaznajomić się z zasadami precyzyjnego rolnictwa.

NetFarming Vogelperspektive Karte

Dzięki współpracy między działami technicznymi a działami produkcji roślinnej opracowywane są produkty i usługi, które oferują rozwiązania dla bieżących wyzwań stojących przed gospodarstwami rolnymi. Tylko u nas znajdziesz kompleksowe i kompetentne porady w zakresie rozwiązań technicznych oraz w zakresie zastosowania środków do produkcji rolnej na polu!

Dzięki ocenie zdjęć satelitarnych Twoje obszary są podzielone na strefy wysokiej i niskiej wydajności. Zawsze masz możliwość zareagowania na aktualną sytuację swoich zasobów za pomocą map biomasy lub skorzystania z mapy stref zarządzania (MZK), która pokazuje długoterminowy potencjał plonowania Twoich obszarów. MZK analizuje pola pod kątem powtarzających się stabilnych wzorców i daje możliwość indywidualnej reakcji na właściwości pól jeszcze przed zasiewem. Materiał siewny można dostosować nie tylko do różnych rodzajów gleby, ale także do potencjału plonowania poszczególnych podobszarów. Swoją wydajność można zwiększyć stosując nawozy i środki ochrony roślin zgodnie z ich potencjałem plonowania. Rezultatem tego są stabilne (wyższe) plony oraz zrównoważony bilans.

Dodatkowe moduły

Oprócz rozwiązań dotyczących „zarządzania zapasami” oferujemy dodatkowe moduły takie jak np. podstawowe nawożenie lub informacje o dojrzewaniu roślin. Popraw zarządzanie składnikami odżywczymi i miej zawsze pod kontrolą właściwy czas zbiorów.

Dzięki powiązaniu kompleksowej wiedzy specjalistycznej i praktycznego doświadczenia we wszystkich dziedzinach, firma AGRAVIS Digital GmbH stanowi wyjątek w swojej dziedzinie i oferuje wymierne korzyści. - Przekonaj się sam i skorzystaj z naszych innowacyjnych usług!

Skontaktuj się teraz

Ausfüllen Online Formular.